W przypadku zgonu

W przypadku zgonu

Przedstawiamy dla Państwa ważne informacje i porady dotyczące postępowania w przypadku zgonu:

Zgon w domu

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie naszego Zakładu Pogrzebowego. Pracownicy Zakładu Pogrzebowego wzywają lekarza, który stwierdza zgon i wypisuje protokół zgonu (kartę zgonu).

Po tej czynności nasz Zakład Pogrzebowy przewozi osobę zmarłą do chłodni miejskiej (pamiętajmy, że żadnemu zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza).

Kartę zgonu musimy skserować kilkakrotnie, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach ubezpieczeniowych.

Z kartą zgonu i dowodem osobistym udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon (nie udajemy się tam gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam gdzie nastąpił zgon).

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wystawia trzy akty zgonu (wyrobienie aktów zgonu można też zlecić zakładowi pogrzebowemu). Dopiero teraz możemy zająć się pochówkiem, czyli odwiedzamy Księdza, oraz biuro naszego Zakładu Pogrzebowego.

Zgon w szpitalu

Postępujemy podobnie jak w przypadku zgonu w domu, czyli odwiedzamy szpital, otrzymujemy kartę zgonu (tu już nie musimy zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu) i udajemy się z kartą i dowodem osobistym do Urzędu Stanu Cywilnego (na terenie gminy w której nastąpił zgon). W szpitalu musimy pamiętać, że prawie każdy zmarły trafia na sekcję zwłok, aby uniknąć sekcji musimy napisać prośbę do dyrekcji szpital o odstąpienie od sekcji (każdy zgon który następuje do 24h od momentu przyjazdu do szpitala trafia na sekcję zwłok).

Zgon w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo.

Wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której jest zgon. Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu zmarłego). W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (dalej to ma być ten sam urząd, na terenie którego doszło do zgonu

Karta statystyczna do karty zgonu

Zawiera ona przyczynę zgonu, której udokumentowanie może być konieczne przy okazji ubiegania się o odszkodowanie w firmach ubezpieczeniowych oraz w banku, w przypadku ubezpieczonych pożyczek. USC odsyła do GUSu wspomniane karty i nie ma już dostępu do zawartych w niej danych, dlatego zaleca się skopiowanie ich przed rejestracją zwłaszcza w przypadkach określonych jw.

Zajmiemy się dla Państwa wszystkimi formalnościami  Telefony całodobowo:
+48 52 30 22 031
+48 509 917 648

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w urzędzie stanu cywilnego)

  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty współmałżonka
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS/KRUS

  • akt zgonu – odcinek renty lub emerytury
  • faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy